MENU

Vastutuse piiramine

Käesoleva ülevaate eesmärk on teavitada Klienti peamistest riskidest, mis kaasnevad investeerimisega väärtpaberitesse, valuutasse ja muudesse finantsinstrumentidesse, samuti operatsioonide sooritamisega standardsete lepingute või muude finantsinstrumentidega.

Käesolev ülevaade ei anna ammendavat loetelu ega kõigi riskide kirjeldust, millega klient võib kokku puutuda finantsinstrumentidega operatsioonide sooritamisel. Klient on kohustatud seda asjaolu arvesse võtma ning otsuste vastuvõtmisel iseseisvalt analüüsima ja hindama nii käesolevas ülevaates loetletud riske kui kõikvõimalikke muid riske.

Riigi risk / poliitiline risk
Võimalus, et riigis, kus on registreeritud väärtpaberid või kus neid hoitakse, või kus kasutatakse vastavaid finantsinstrumente, toimuvad sündmused, mis mõjutavad vastava riigi poliitilist ja/või majanduslikku stabiilsust, mille tulemusena Klient kaotab osaliselt või täielikult oma investeeringud selles riigis või kannab olulist kahju tehtud investeeringutest.

Valuutarisk
Võimalus, et valuutakursid muutuvad niiviisi, et väärtpaberite valuutas väljendatud väärtus, hinnad, mis on määratud teise riigi valuutas, muutuvad Kliendi jaoks ebasoodsal moel.

Likviidsusrisk
Võimalus, et konkreetsel ajahetkel ei saa väärtpabereid ega muid finantsinstrumente müüa hinnaga, mis oluliselt erineks nende väärtpaberitega/finantsinstrumentidega turul sooritatud viimaste tehingute hinnast.

Hinnarisk
Võimalus, et finantsinstrumentide hinnad muutuvad Kliendi jaoks ebasoodsal moel. Niisuguse võimaluse realiseerumise tulemus võib olla panustatud vahendite väiksem tulu, kahjum või finantsinstrumentidesse panustatud raha täielik kaotamine.

Krediidirisk
Võimalus, et tehingu vastaspool jätab oma kohustused täitmata.

Protsendirisk
Võimalus, et intressimäärad või intressimäärade vahe, millega on seotud Kliendi finantsinstrumendid, või tulukõver muutuvad niisugusel moel, et Klient ei saa tulu või tal tekib kahjum.

Depositooriumi / custody risk
Klient mõistab ja tunnistab riske, mis on Kliendi vara ühendamisel teiste Investeerimisühenduse klientide vahenditega ja nende kasutusõiguse andmisega Investeerimisühingule selle ühenduse huvides. Võimalus, et Kliendile kuuluvad väärtpaberid, mille hoidmiseks Investeerimisühing kasutab teist depositooriumi ja/või (sub)custody-teenust, kaotatakse osaliselt või täielikult maksejõuetuse, hooletuse või pettuse tõttu depositooriumi ja/või (sub)custody teenuse osutaja poolt.

Maksurisk
Võimalus, et muudatused õigusaktides, samuti normatiivaktide kasutamine isikute poolt, kellel on kohustus pidada kinni maksu tuludelt (maksuagendid), näiteks väärtpaberite emitentidelt, peavad kinni osa Kliendi finantsinstrumentidega operatsioonide teostamisel saadud tulust, ja võimalus, et Klient ei saa kasutada tema residentsusriigi ja teiste riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutest lähtuvaid soodustusi, kuna maksuvõimud (maksuagendid) loevad Kliendile kuuluvad finantsinstrumendid Investeerimisühingule kuuluvaks.

Õigusrisk
Võimalus, et kehtivate ja/või tulevikus jõustuvate õigusaktide mittetundmise tõttu, mida kohaldatakse finantsinstrumentidega teostatavatele operatsioonidele, kannab Klient täiendavaid kulusid, kliendil tekivad pärast finantsinstrumentide omandamist ettenägematud kohustused või Klient ei saa kasutada oma õigusi või täita finantsinstrumentide, sealhulgas väärtpaberite omaniku kohustusi.


Täpsemalt

Tagasi nimekirja juurde

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot